Kurs grupowy

Data rozpoczęcia: październik (grupy maturalne: wrzesień)
Data zakończenia: czerwiec
Liczebność grup: 4-8 osób
Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 minut
Wymiar: 120h lekcyjnych / 60 zajęć / rok nauki

Kurs indywidualny

Dla jednej, dwóch lub trzech osób
Wymiar kursu i częstotliwość do uzgodnienia
Lekcja próbna za darmo.


Nauka grupowa
Za cały kurs z góry: 1 x 1910 zł (oszczędzasz 330zł)
W dwóch ratach: 2 x 1008 zł (oszczędzasz 224zł)
W czterech ratach: 4 x 532 zł (oszczędzasz 112zł)
W ośmiu ratach: 8 x 280 zł (wszystkie raty 0%, bez odsetek)
Kurs w pakiecie z konwersacjami z native spaker’em języka angielskiego 50 h lekcyjnych, 1 x 45 minut w tygodniu: +250 zł do każdej ceny, płatne w całości przed pierwszymi zajęciami konwersacyjnymi.
(*warunkiem odbywania się konwersacji z native speaker’em jest zebranie grupy min. 8 osób zainteresowanych z danego poziomu)

Nauka indywidualna
1 osoba: 70 zł/ 45 minut
2 osoby: 38 zł / 45 minut / każda osoba
3 osoby: 25 zł / 45 minut / każda osoba
Płatność za każde 10 lekcji z góry.
Kurs w pakiecie z grupowymi konwersacjami z native spaker’em języka angielskiego 50 h lekcyjnych, 1 x 45 minut w tygodniu: +250 zł do każdej ceny, płatne w całości przed pierwszymi zajęciami konwersacyjnymi.
(*warunkiem odbywania się konwersacji z native speaker’em jest zebranie grupy min. 8 osób zainteresowanych z danego poziomu)