Nasze zawodowe motto to:

„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Świetny nauczyciel pokazuje. Wspaniały nauczyciel inspiruje.” William Arthur Ward

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją do języków, którzy wybrali nauczanie innych, bo lubią ludzi, są komunikatywni, empatyczni i kreatywni. Kto pracuje dla Ciebie w naszej szkole?
• Oczywiście w pierwszej kolejności Twój Lektor prowadzący kurs językowy- to z nim spotykać się będziesz regularnie na zajęciach i wspólnie pracować nad językiem.
• Prócz Lektora prowadzącego zajęcia, na co dzień spotkasz się również w naszej szkole z obsługującą sekretariat Menadżer Szkoły, która czuwa nad sprawnym przebiegiem pracy szkoły, planem zajęć, koordynuje prace sekretariatu. To u Menadżera Szkoły zapłacisz za kurs, uzyskasz wszelkie informacje organizacyjne i formalne dotyczące kursu.
• W szkole pracuje również Metodyk, zajmujący się nadzorowaniem pracy Lektorów, tworzeniem planów nauczania, a także określaniem poziomu zaawansowania osób dołączających do grup i wstępnym badaniem ich potrzeb szkoleniowych. Z Metodykiem spotkasz się również w czasie hospitacji zajęć Lektora. Pamiętaj: celem wizyty Metodyka jest tylko i wyłącznie przyjrzenie się pracy Lektora, nigdy zaś ocena Twoich postępów. Obserwowana lekcja służy wyłącznie celom wewnątrzszkolnym-analizie i ocenie pracy Lektora i jest omawiana wyłącznie z Lektorem. Praca Metodyka służy utrzymaniu wysokiej jakości prowadzonych zajęć, czyli, pośrednio, Twojemu sukcesowi.

Praca dla Lektora

Jesteś energiczny, otwarty, kreatywny? Szukasz pracy w nowoczesnej szkole? Twoja filozofia nauczania języka jest zbieżna z naszą? Chcesz się rozwijać pod okiem Metodyka? Zapraszam do współpracy w zakresie kursów stacjonarnych oraz on-line. Oferujemy stałą, stabilną współpracę, kilka form współpracy do wyboru, stałe wynagrodzenie z przejrzystym systemem wynagrodzeń oraz zapisany w postaci podręcznika Standard Pracy Lektora SJO- wszystko czarno na białym, bez ściemniania- u nas wiesz dokładnie, jakie są Twoje obowiązki, jakimi metodami należy pracować oraz kto jaką rolę pełni w szkole. Ze Standardem możesz zapoznać się już teraz tu:  StandardPracyLektoraSJO  Czekamy na Twoje CV!