Czy egzaminy są dla dzieci?

Czy dzieci w wieku szkolnym, a nawet wczesnoszkolnym, mogą zdawać egzaminy? Oczywiście! Przyjrzyjmy się najpierw egzaminom dla młodszych wiekiem kandydatów. Wiodącą propozycją są testy Cambridge English Qualifications przewidziane dla dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Można je zdawać na trzech poziomach trudności tj.: Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers.

Cambridge English Qualifications – poziomy trudności

Cambridge English QualificationsPoziom 1: Pre A1 (Starters) to test a poziomie Pre=Preliminary, czyli „wstępy”. Ten egzamin jest zalecany dla dzieci najmłodszych, czyli już 8-letnich. Co dokładnie dzieje się na teście? Dziecko odpowiada na nieskomplikowane pytania z kategorii „o sobie”, pisze krótką (jednowyrazową) odpowiedź na pytanie oraz powinno wykazać się znajomością kolorów. Dzieci nie otrzymują typowych ocen, a… tarcze (maksymalnie w liczbie 5 za każde zadanie tj.: słuchanie, czytanie i pisanie oraz mówienie).

Poziom 2: A1 Movers to test dla dzieci w wieku najczęściej 8-11 lat. Poziom językowych umiejętności to początkujący (Beginner) A1. Egzamin ten sprawdzi, czy dziecko rozumie instrukcje w języku angielskim, czy potrafi wypełnić formularz dotyczący informacji o sobie oraz odpowiedzieć na pytania. Dzieci czytają prosty tekst i odpowiadają na pytania do niego bądź robią notatkę z tekstu. Pytania dotyczą np. dni tygodnia lub imion usłyszanych w opowiadaniu.

Poziom 3: A2 Flyers to test zdawany najczęściej przez dzieci uczące się języka angielskiego od min. 2 lat (rekomendowana liczba godzin odbytej nauki to sumarycznie 250 godzin). Od dziecka wymaga się, by było w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy dwoma opowiadaniami i/lub obrazkami, a także opowiedzieć w formie ustnej lub pisemnej historyjkę. Dzieci powinny już też potrafić używać czasu przeszłego oraz posiadać umiejętność zadawania pytań.

Dla nieco starszych i bardziej zaawansowanych przewidziane są kolejne dwa egzaminy: A2 KEY for Schools (KET) oraz B1 Preliminary (PET). Po ich zaliczeniu, dziecko otrzymuje uznawany na całym świecie certyfikat.

Dziecko przystępujące do egzaminu KEY powinno swobodnie czuć się w zakresie opowiadania o sobie i innej osobie/ osobach oraz zadawania pytań, zrozumienia ogłoszeń i instrukcji, a także wyrażania opinii o przeczytanym lub usłyszanym tekście. Egzamin podzielony jest na części: czytanie i pisanie oraz słuchanie, a także mówienie. Do tego ostatniego egzaminu przystępuje się oddzielnie (w osobnym dniu). Egzamin oceniany jest procentowo: 50% oceny to część poświęcona na czytanie i pisanie, po 25 % na słuchanie i mówienie.

Z kolei egzamin PET na poziomie B1 wymaga umiejętności mówienia o upodobaniach oraz prowadzenia dyskusji na ich temat z innymi osobami, wykazania zrozumienia komunikatu pisanego i mówionego oraz napisania listu lub notatki. Podobnie do egzaminu KEY, egzamin PET podzielony jest na trzy części: czytanie i pisanie oraz słuchanie, a także mówienie. Do tego ostatniego egzaminu przystępuje się oddzielnie (w osobnym dniu) i zdaje go w parze (tzn. z drugim kandydatem). Egzamin oceniany jest procentowo: 50% oceny to część poświęcona na czytanie i pisanie, po 25 % na słuchanie i mówienie.

Czy i dlaczego warto zachęcać dzieci do zdawania egzaminów w młody wieku?

Oczywiście, że warto. Samo przygotowanie do egzaminu sprawi, że dziecko nabierze pewności (i biegłości) językowej, a także przełamie barierę mówienia i zrozumienia języka obcego. Ponadto zwiększy się zapewne jego pewność siebie.

Egzaminy dla dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *