Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe, pisemne i ustne w zakresie języka angielskigo. Tłumaczenia wykonywane są przez doświadczonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP, mgr filologii angielskiej Agnieszkę Mazurkiewicz, członka Stowarzyszenia TEPIS w Polsce. Atutem tłumaczeń SJO jest solidność oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie zlecenia.

Tłumaczenia pisemne:
- wszelkiego rodzaju dokumenty np.: akty urodzenia, małżeństwa, świadectwa, dyplomy, certyfikaty
i zaświadczenia, pisma i dokumenty sądowe, umowy, faktury, akty notarialne pełnomocnictwa, zaświadczenia
o niekaralności, listy motywacyjne, CV, korespondencja handlowa, dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy...
- eseje, listy, artykuły, formy poetyckie...

Tłumaczenia ustne:
- negocjacje
- rozmowy handlowe
- tłumaczenia w kancelariach notarialnych
- inne, w zależności od potrzeb Klienta

Inne:
- Korekta tekstów w języku obcym oraz uwierzytelnianie dostarczonego tłumaczenia
- Obsługa kontaktów zagranicznych obejmująca prowadzenie korespondencji w języku obcym, wyjazdy krajowe
i zagraniczne do Państwa klientów.